$0.99
Thai Flood Situation Reports
ช่วยกันรายงานสถานการณ์น้ำท่วมไทย 54

** รายได้ครึ่งหนึ่งจากแอพตัวนี้ ผู้พัฒนาจะบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกเดือน โดยจะรายงานในเว็บไซต์นี้ และ Facebook Page ของ Code App ส่วนอีกครึ่งหนึ่งใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งข้อมูลเพื่อทุกคนครับ เพื่อให้ระบบสามารถส่งได้มากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก ณ ขณะนี้ระบบส่งข้อมูลไม่สามารถรองรับความต้องการได้ทัน

ณ ขณะนี้ ทางผู้พัฒนาสามารถเปิดข้อมูลให้หน่วยงาน ผู้สนใจ รวมถึงการบริการ Crisis Response ดึงข้อมูลไปใช้แสดงผลทุกอย่างในแบบ Real-Time ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

แอพสำหรับการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2554 โดยเป็นรวมเอาแอพฟรี 2 ตัวคือ Thai Flood Reporter และ Thai Flood Reporter: View เอาไว้ด้วยกันในแอพเดียว (ทั้งนี้แอพฟรีทั้ง 2 ตัวจะยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปและมีความสามารถเทียบเท่ากับแอพตัวนี้ทุกประการ - ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดแอพฟรีทั้ง 2 ได้โดยไม่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น)

หมายเหตุ: ข้อมูลในการรายงานถูกนำเสนอตามที่มีผู้รายงาน

===== Translation ========

Social reporting app for Thai Flood crisis 2011. Combining two free apps, Thai Flood Reporter and Thai Flood Reporter: View into single app.

*** Half of revenue goes to Flood Relief donation, and another half goes to supporting data server that everyone uses, as a cost-sharing. We're improving data-service to help deliver information to as many as we can. Currently, we had open data-service to many groups, organizations, including Crisis Responses Map, for free. Thank you every one for your support. ***

Disclaimer: all information provided "as reported".

FeaturesWhat's new
Features: 

ส่วน Reporter
========

 • หาตำแหน่งอัตโนมัติ ทั้งพิกัดและที่อยู่
 • ส่งข้อความพร้อมรูปแบบที่กำหนด ไปยังบริการของกระทรวง ICT (SMS), Twitter หรือถ่ายภาพไปลง Twitter
 • ประหยัดเวลาพิมพ์ อำนวยความสะดวกด้วยรายการคำที่ใช้รายงาน ซึ่งอัพเดทจาก server

ส่วน Report: View
==========

 • แสดง 500 อัพเดทล่าสุดจากข้อมูลที่ถูกส่งโดย Thai Flood Reporter 1.1 ขึ้นไป
 • สามารถค้นตามที่อยู่ (ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล ถนน) ได้
 • เลือกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละสถานที่ได้ โดยแอพจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ และคำนวนระยะห่าง (แบบเส้นตรง ไม่ตามถนน) จากจุดที่ถูกรายงาน และจุดที่ผู้ใช้อยู่
 • สามารถเลือกดูภาพรวมของการรายงานทั้งหมด 500 ตัว ในแผนที่ได้
 • ดูอัพเดทล่าสุดจาก @thaiflood ทวิตเตอร์
What's new: 

Version 1.2.2
========

 • แก้บั๊กเรื่องที่อยู่ บางครั้งชื่อถนน/แขวง/ตำบล ปรากฏซ้ำกัน
 • เพิ่มความแม่นยำในการปักหมุดบนแผนที่
 • แก้บั๊กข้อความในทวีตกรณีถ่ายรูปลง twitter ไม่ปรากฏพิกัด
 • ปุ่มซูมไปยังรอบๆ ตำแหน่งปัจจุบัน ในหน้าแสดงแผนที่
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดข้อมูล